Hymn

 I.   Z konińskiego kręgu ludzi

 tu w Rychwale nam wyrosła,
    
nowa szkoła co z Fiedlerem

 czoło swoje dumnie wzniosła.

                   Ref.:  Od początku po dziś dzień,

                            w twórczym znoju szkolnych dni

                            wyrastamy na tych ludzi,

                            których Fiedler wzorem był.

  II.  Do przyszłości, ku podróżom

        ręce wszyscy wyciągamy.

            Nowa szkoła, my uczniowie

            służyć Polsce przysięgamy

Ciekawe strony www